معاون رئیس جمهوری درباره ممنوع الخروجی سمیرا زرگری چه می گوید؟

به گزارش زرین گراف، تیم ملی اسکی آلپاین زنان و مردان ایران روز سه شنبه، به رقابت های قهرمانی جهان ایتالیا اعزام شدند اما سمیرا زرگری، سرمربی تیم زنان توسط همسرش ممنوع الخروج شد و نتوانست تیم ملی را همراهی کند. زرگری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام خواهان حمایت مسئولان شده و نوشته روزها، ماه ها و سال هاست که شغل من از طرف شوهرم مسخره می گردد. شوهری که آمریکا به جهان آمده و در ایران هم عظیم نشده است. دلایل دیگر ممنوع الخروجی را هم خواهم گفت. فقط به حمایت مسئولان محترم احتیاج دارم چون سال هاست برای پرچم کشورم زحمت کشیده ام و عاشق کشورم هستم.

معاون رئیس جمهوری درباره ممنوع الخروجی سمیرا زرگری چه می گوید؟

حق خروج زنان از کشور در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت مورد توجه قرار گرفته و برایش راه چارهی نیز در نظر گرفته شده است که در صورت تصویب می تواند از بروز چنین رخدادهایی جلوگیری کند.

اما اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، دراینباره گفت: باعث تاسف است که هنوز پس از این همه فراز و فرودی که در جامعه اتفاق افتاده است ما همچنان اندر خم یک کوچه ایم. این ممنوع الخروجی آن هم برای زنان توانمند که با هدف ارتقاء صندلی ملی کشور صورت می گیرد، نشان از آن است که نتوانسته ایم در کشورمان حقوق زنان را ادا کنیم و کرامت آنان را پاس بداریم. وقتی اجازه داده می گردد شخصیت و هویت مستقل زنان این چنین گستاخانه زیر سئوال برود.

مسئولان از ورود و اعتراض به این ناحقی دریغ می نمایند

این حقوقدان ادامه داد: قانون گذرنامه در سال 1351 مصوب شده است و در سالهای پس از آن دچار تغییراتی شد. این تغییرات بدون توجه به حقوق زنان انجام شد. زنان در این قانون وابسته به دریافت اجازه از شوهر هستند. در طی سالهای گذشته هم شاهد بودیم که اگر شوهر اراده می کرد، زن قهرمان ملی را ممنوع الخروج می کرد. نه تنها در خصوص سرمربی تیم ملی بلکه قهرمانان ورزشی کشور از این سلطه خسارت های زیادی دیدند. جالب این است که مسئولان از ورود و اعتراض به این ناحقی دریغ می نمایند و حاضر نیستند به حمایت از این زنان بپردازند حال آن که هیچ کس به فکر خسارت های مادی و معنوی وارد شده به زنان نیست.

توجه لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به حق خروج زنان از کشور

وی با اشاره به مورد توجه قرار دریافت حق خروج از کشور زنان در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، اضافه کرد: در ماده 57 لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت آمده است که زنانی که برای خروج از کشور احتیاج به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم نمایند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی نموده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تامین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده همچنین این را هم گفت که در آنالیز لایحه مذکور راه چاره مقطعی کوچکی ایجاد شده است که به دلیل احتیاجهای پیش رو و آینده نگرانه، کافی نیست و باید اقدام اساسی تری صورت گیرد.

دادستان کل کشور حق ورود دارد

گرامی زادگان در پاسخ به این سوال که آیا راه چاره جایگزینی برای اخذ حق خروج زنان از کشور تا هنگام تصویب این لایحه وجود دارد؟، توضیح داد: بله. دادستان کل کشور حق ورود دارد و طبق توضیح وظایف خود به استناد تبصره ماده 292 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می تواند در موضوع برطرف ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مدعی العموم ورود کند. هم اکنون این راه چاره وجود دارد.

ما نگران ضرر دیدن بچه ها در این لجاجت ها هستیم

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: معاونت امور زنان و خانواده مکرر مورد خطاب زنانی است که شوهرشان به دلایل گوناگونی مانع خروج آنان از کشور هستند. اخیرا با حوادث پیش آمده، نگرانی معاونت از تبعات این ممنوعیت افزایش یافته و مخاطراتی را در پیش رو می بیند. ما نگران این هستیم که با این نحوه برخورد بین زن و شوهر و گاه لجاجتهای ناگوار، تزلزل و جدایی افزایش یابد و بچه ها از آن بیشترین ضرر را ببیند هرچند که زنان اغلب خود مهم ترین قربانی این سلطه غیرقابل کنترل هستند.

پیش از اینکه دیر گردد باید قانون گذرنامه اصلاح گردد

به گفته مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده، پیش از این که دیر گردد باید قانون گذرنامه اصلاح گردد و زنان از این ممنوعیت های غیرقابل قبول خلاص شوند. اگر روابط زن و شوهر در خانواده با تفاهم و انسانی باشد هیچگاه این اختلافات و عدم تفاهمها پیش نخواهد آمد. همچنین وظیفه مجلس شورای اسلامی نیز در این شرایط حساس بسیار مهم است. نمایندگان باید به شرایط جامعه و خواسته به حق زنان توجه نمایند و بدانند که حقوق ملت باید در اولویت امور باشد.

شروط ضمن عقد برای بعضی خانواده ها مقبول نیست

گرامی زادگان درباره شروط ضمن عقد برای دریافت حق خروج از کشور زنان، اظهار کرد: شروط ضمن عقد یکی از راه چارهها می تواند باشد. این شروط برای بعضی از خانواده هنوز مقبول نیست و آن را قابل اعتنا نمی دانند. وظیفه مسئولان بوده و هست که فرهنگ آموزش حقوق زنان و خانواده ها را توسط مراکز مرتبط و مطلع برای افراد تشریح نمایند و این آموزش را توسعه دهند. مطلعی، توانمندی می آورد. زنان با مطلعی می توانند به آینده خود بیشتر بیندیشند و در تصمیم گیری برای آینده خود نه تنها شروط مندرج در سند ازدواج بلکه بر اساس ماده 1119 قانون مدنی، شروط دیگری را نیز به آن بیفزایند.

وی ادامه داد: شرایط امروز با سال تدوین قانون گذرنامه که عمری بیش از 56 سال از آن گذشته قابل قیاس نیست. قانون را باید روزآمد کرد وگرنه جوابگوی ملت نخواهد بود. یادآور شوم که همین مطالبات و درخواست های مکرر زنان به معاونت امور زنان و خانواده موجب شد تا لایحه اصلاح بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه در دستور کار معاونت راهبردی قرار گیرد و از ابعاد حقوقی و فقهی آن آنالیز گردد. معاونت با بیش از 6 ماه مطالعه و کار کارشناسی این لایحه را آماده تقدیم به دولت نموده است.

احتیاجی به تکرار شروط ضمن عقد در وکالت نامه مجزا نیست

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده، درباره ثبت شروط ضمن عقد به صورت وکالتنامه ای مجزا، اضافه کرد: در خصوص این که پس از ثبت شروط ضمن عقد ازدواج باید مجددا این وکالت برای شروط در دفتر اسناد رسمی هم ثبت گردد، این تکرار و دوباره کاری را معاونت امور زنان و خانواده با ریاست اسناد کشور که معاون قوه قضاییه هستند در میان گذاشت و ایشان نیز طی بخشنامه ای به کلیه دفاتر ازدواج بیان کرد که ثبت در دفتر ازدواج کافی است و احتیاجی به تکرار وکالت در دفاتر اسناد رسمی نیست.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده معتقد است که زنان می توانند هر شرطی را که مغایر با ذات عقد نباشد در هنگام ازدواج اعلام نمایند و در صورت موافقت زوج و دادن وکالت به زن، آن را در سند ازدواج بیاورند. مهم این است که زنان در هنگام ازدواج، خواسته های خود را مطرح نمایند و به آن جنبه سندیت بدهند.

دختران با این ممنوعیت ها در انتخاب همسر سخت گیر می شوند

گرامی زادگان در انتها گفت: خطاب من به مسئولین کشور است که وظیفه دارند رعایت حقوق زنان را در نظر بگیرند. سیاست های کشور به عنوان نمونه - بر اساس افزایش ازدواج ، جمعیت و به خصوص باروری تنظیم می گردد ولی در اجرا با تدوین مقرراتی دیگر، ضد آن سیاست عمل می گردد. دختران که قصد ازدواج دارند وقتی این محدودیت ها و ممنوعیت ها را می بینند در انتخاب همسر سخت گیرتر می شوند و دیگر به سادگی تن به ازدواج نمی دهند. در همین مدت تلفنها نشان می داد که ممنوع الخروجی یک سرمربی زن توسط شوهرش، چگونه آن تلاشها را برای افزایش جمعیت و ازدیاد ازدواج خنثی می نماید. ما در کشور احتیاج به یک سیاست اصولی با همکاری همه ذینفعان داریم تا بتوانیم جامعه ای بهتر و مفیدتر برای آحاد مردم بخصوص زنان فراهم کنیم. قبل از آن که دیر گردد باید با اصلاح اصولی قوانین و مقررات، حقوق زنان را تامین کنیم.

منبع: فرارو
انتشار: 29 اسفند 1399 بروزرسانی: 29 اسفند 1399 گردآورنده: zarringraph.ir شناسه مطلب: 691

به "معاون رئیس جمهوری درباره ممنوع الخروجی سمیرا زرگری چه می گوید؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "معاون رئیس جمهوری درباره ممنوع الخروجی سمیرا زرگری چه می گوید؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید