لزوم حمایت اقتصادی از فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی معادل 50 فدراسیون ورزشی است

به گزارش زرین گراف، سرپرست اسبق فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و کاندیدای ریاست این فدراسیون به بیان تاریخچه و نقاط ضعف و قدرت این فدراسیون می پردازد.

لزوم حمایت اقتصادی از فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی معادل 50 فدراسیون ورزشی است

به گزارش خبرنگار حوزه ورزش گروه دانشگاه خبرگزاری خبرنگاران، شاید در بین اخبار ورزشی، خبر موفقیت تیم های دانشجویی در مسابقات حرفه ای و یا درخشش دانشجویان کشورمان را در مسابقات آسیایی و جهانی را شنیده باشید و ناخودآگاه جای خالی خود و یا دانشجویانی که می شناسید را در ترکیب تیم اعزامی کشورمان به آن مسابقه را حس نموده اید.

مسئول اعزام تیم به مسابقات آسیایی و جهانی دانشجویان، فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی است و این تیم ها متشکل از دانشجویان تمامی بخش ها آموزش عالی اعم از دانشگاه آزاد اسلامی، پیغام نور، جامع علمی کاربردی و دیگر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور است. گاهأ به اختصار به این فدراسیون، فدراسیون دانشجویی نیز گفته می گردد.

این روزها فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی توسط سرپرست اداره می گردد و پس از ماه مبارک رمضان انتخابات ریاست این فدراسیون برگزار خواهد شد. از همین رو به سراغ محمد پورکیانی سرپرست اسبق و یکی از کاندیدهای ریاست فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و مدیر سابق اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رفته ایم تا بیشتر با تاریخچه این فدراسیون جوان و وظایف آن آشنا شویم.

خبرنگاران: در مورد تاریخچه فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی بفرمایید.

پورکیانی: در سال 1383 لایحه مربوط به قانون اهداف و وظایف وزارت علوم تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و طی آنالیز هایی که در آن مجلس صورت گرفت، قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورد تصویب نهاده شد.

بر اساس ماده 5 این قانون، فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی نهادی عمومی و غیر دولتی است نظر که زیر نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری اداره می گردد و به عنوان نماینده رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی و جهانی شناخته شده است.

پس از تصویب آن قانون عملاً سال 1384 فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی با حضور آقای توفیقی وزیر وقت وزارت علوم تحقیقات و فناوری، رئیس سازمان تربیت بدنی وقت و نماینده ملی کمیته المپیک و دیگر مسئولین تاسیس شد.

مهرزاد حمیدی، اولین رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی که از وزیر وقت حکم گرفت که هم زمان مدیر کل تربیت بدنی وزارت علوم را بر عهده داشت.

در ابتدا محلی برای فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی وجود نداشت و با کوشش و پیگیری حمیدی و مساعدت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ساختمانی تحت تملک این وزارتخانه واقع در خیابان شهید استاد نجات اللهی به این فدراسیون اختصاص پیدا کرد. با اختصاص پیدا کردن این محل برای فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی فدراسیون کار خود را شروع کرد.

خبرنگاران: چگونه وزارت علوم، نماینده ورزش دانشگاهی ایران شد؟

پورکیانی: بر اساس قوانین و مقررات فدراسیون جهانی ورزش های دانشگاهی فیزو در همه کشور ها بایستی کانال ارتباطی آن ها به وسیله فدراسیون های ورزشهای دانشگاهی باشد. کشور ما به دلیل پراکندگی بخش آموزش عالی که در هیچ کجای جهان این پراکندگی وجود ندارد و این تشدد را متاسفانه یا خوشبختانه را شاهد هستیم.

اکنون 9 مرکز آموزشی در کشور ما وجود دارد که هر کدام از این مراکز آموزشی به صورت مستقل کار خود را پیش می برند و جدایی از مسائل آموزشی و پژوهشی در بخش ورزشی نیز وجود دارد.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیغام نور، دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه های وابسته همانند دانشگاه انتظامی، دانشگاه هوایی، دانشگاه افسری و دانشگاه های غیر انتفاعی که تعداد قابل توجهی هستند. مستقل است.

متاسفانه این مراکز به صورت مستقل از هم در کشور به کار خود ادامه می دهند و عملاً ورزش آموزش عالی کشور نیز به صورت جداگانه در این مراکز پیگیری می گردد و برای خود فعالیت می نمایند و همین موضوع ضرورت ایجاد و تشکیل فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی را نشان می داد.

از دهه 40 وزارت علوم تحقیقات و فناوری در وزارت فدراسیون جهانی ورزش های دانشگاهی فیزو عضویت داشت. وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایران به عنوان نماینده ورزش دانشگاهی و مراکز آموزش عالی ایران جزوه فیزو شده بود و این نمایندگی را در گذشته داشت.

خبرنگاران: در مورد تدوین اساسنامه فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی بفرمایید.

پورکیانی: در زمان تصدی ریاست آقای دکتر حمیدی، چون تهیه اساسنامه و آیین نامه مربوطه را به عهده این وزارتخانه و فدراسیون گذاشته بود؛ با ایجاد کارگروه های مختلف تدوین اساسنامه و آیین نامه های مختلف پرداختند و از نمایندگان بخش های مختلف آموزش عالی به صورت تعیین در بخش اصلی این کارگروه بودند.

وزارت علوم، دانشگاه پیغام نور، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت بهداشت این 5 مرکز آموزش عالی در تهیه و تدوین اساسنامه نقش داشتند و اساسنامه تهیه گردد و پس از آن به امضای وزیر وقت رسید.

خبرنگاران: این اساسنامه دستخوش تغییرات هم شد؟

پورکیانی: هر اساسنامه در ابتدا به دلیل اینکه آن فدراسیون از فدراسیون های جدید شکل و نوع کارش با سایر فدراسیون ها متفاوت است، ممکن نقاط ضعف و قوت را داشته باشد.

البته آن کارگروه سعی به تهیه اساسنامه ای داشت اما دو مرتبه دیگر این اساسنامه به دلیل مسائل مختلفی که پیش آمد و احتیاجهای مختلفی که احساس شد و ورزش دانشگاهی از آن تبعیت می کرد، تغییرات داشت.

خبرنگاران: دومین مسئول فدرسیون ملی ورزش های دانشگاهی که بود؟

پورکیانی: پس از انتخابات سال 84 و تغییر دولت، پس از دکتر حمیدی، دکتر طالب پور مدیرکل تربیت بدنی وقت وزارت علوم با حفظ سمت به عنوان سرپرست فدراسیون ورزش های دانشگاهی از سویی دکتر زاهدی وزیر وقت وزارت علوم انتخاب شد.

باتوجه به قوانین اساسنامه فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و مطرح شدن انتخابات ریاست این فدراسیون و اینکه هم زمان دکتر طالب پور به همراه سرپرستی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، ریاست پژوهشگاه علوم ورزشی را برعهده گرفت.

دکتر طالب پور با توجه به مسئولیت جدیدشان در پژوهشگاه کماکان سرپرستی فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی را داشتند. در سال 91 تقریبا هیئت های ورزشی شکل گرفتند و دکتر حمیدی به عنوان رئیس فدراسیون رای کامل رو از مجمع گرفتند و به مدت چهار سال به عنوان رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی منصوب شد.

زمان سرپرستی پورکیانی در فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی

در سال 92 با انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت، آقای دکتر حمیدی مسئولیت معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش منصوب شدند و اینجانب سرپرستی فدارسیون ملی ورزش های دانشگاهی را با وجود سمت مدیر کلی تربیت بدنی وزارت علوم را برعهده گرفتم.

کسب صندلی نهم ایران برای نخستین بار در پانزدهمین دوره یونیورسیاد

در آن سال، پانزدهمین دوره یونیورسیاد به میزبانی کره جنوبی برگزار می شد. بیشتر جلسات ما درخصوص این مسابقات و انتخاب تیم های اعزامی بود. در زمان سرپرستی اینجانب در فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی با توجه به مسائل مالی (بدی هایی که از گذشته بود و هزینه های اعزام تیم به مسابقات یونیورسیاد) پیش روی فدراسیون بود. علیرغم وجود این مسائل مالی، برگزاری این مسابقات هم زمان با شیوع ویروس مرس بود که این بیماری نیز از کشور کره جنوبی شروع شده بود. بیماری مرس همانند بیماری ویروس کرونا بود. اما کشور کره جنوبی توانست به خوبی این ییماری را کنترل کند.

علی رغم همه مسائلی که وجود داشت؛ ما با تماس و هم کاری سازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداشت توانشتیم به کاروان 131 نفری را به این مسابقات اعزام کنیم و برای اولین بار در تاریخ ورزش دانشگاهی در صندلی نهم جهانی نهاده شد.

چگونگی نشستن دهخدا بر کرسی ریاست فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی

پس از بازگشت از مسابقات یونیورسیاد، برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون ملی ورزش های مطرح بود. در این زمان پس از احراز صلاحیت کاندیدها، مجمع تشکیل شد و به علت اینکه شائبه پیش نیاد بنده به عنوان مدیر کل تربیت بدنی هیچ دخالتی نداشتم و محمدحسین علیزاده از سوی وزیر وقت (دکتر فرهادی) به عنوان سرپرست فدراسیون انتخاب شدند تا انتخابات فدراسیون رو انجام بدهند.

در این دوره از انتخابات، آقای دکتر دهخدای، دکتر، عابدینی از پیغام نور، آقای علی نژاد که به نفع آقای دهخدا کنار رفتند؛ درنهایت دکتر دهخدا با کسب 39 رای از 51 رای به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد.

محمدرضا تا اسفندماه سال گذشته ریاست این فدراسیون را برعهده داشت و قرار بود در این ماه انتخابات ریاست فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی بزگزار گردد اما به علت شیوع ویروس کرونا زمان آن به تعویق افتاد تا زمانی که شرایط مساعد گردد.

ظرفیت های مغفول مانده فدراسیون ورزش دانشگاهی

فدراسیون دانشجویی از ظرفیت های ویژه و متفاوتی نسبت به سایر فدراسیون ها برخوردار هست که احتیاجمند است به آن بیشتر از گذشته توجه گردد. افرادی که مسئولیت فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی را برعهده داشت، زحمات زیادی را به ویژه در بعد قهرمانی متقبل شده اند؛ اما در این فدراسیون ظرفیت های متفاوتی وجود دارد که مغفول مانده است.

خبرنگاران: اساسی ترین مشکل فدراسیون چیست؟

پورکیانی: یکی از مواردی که فدراسیون همواره با آن روبرو بوده و از مسائل جدی آن محسوب می گردد، بحث منابع درآمدی و مالی است. بیش از 90 درصد بودجه فدراسیون از بودجه وزارت علوم تحقیقات و فناوری و به ویژه سازمان امور دانشجویان و اداره کل تربیت بدنی تامین یا یاری های اختصاصی تامین می گردد.

بخش های دیگر آموزش عالی تنها در اعزام های تیم خود بخشی از هزینه های مربوط به اعزام را پرداخت می نمایند که این جوابگوی برنامه های فدراسیون نیست. از همین رو ضرورت دارد که در مورد بودجه جذب منابع و درآمدزایی فکر اساسی در این فدراسیون صورت بگیرد.

فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی معادل 50 فدراسیون ورزشی است

نکته دیگر که باید به آن توجه کرد این است که فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی یک فدراسیون نیست. بلکه حدود 40یا 50 تا فدراسیون است. زیرا تمامی رشته های ورزشی که هر کدام یک فدراسیون دارد در فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی وجود دارد.

به عنوان مثال والیبال، بسکتبال، فوتبال، شنا و... هر کدام فدراسیون جدا دارد اما مسئولیت این رشته ها در بخش دانشگاهی با فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی است. این موضوع صندلی فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی را مهم تر می نماید؛ از همین رو می بایست تعامل فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی با دیگر فدراسیون ها باید بیش از گذشته باشد که این یک نکته اساسی است که باید به آن توجه کرد.

نکته دیگری که به آن باید به عنوان یک چالش نگاه کرد این است که به عنوان مثال در رشته دوچرخه سواری فدراسیون آن مرجع محسوب می گردد؛ اما در فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی به علت پراکندگی رشته های ورزشی این نگاه وجود ندارد. از همین رو احتیاج است، هرکسی که مسئولیت این فدراسیون را بر عهده می گیرد، با هماهنگی سایر بخش ها کار را پیش ببرد تا از کارهای موازی و هم چنین صرف هزینه ها جلوگیری گردد.

پنج بخش آموزش عالی در عمل خود را عضو فدراسیون دانشجویی بدانند

احتیاج است که تمامی بخش آموزش عالی در عمل خود را عضو این فدراسیون بدانند و تنها در زمان اعزام به مسابقات جهانی و سفرهای بین المللی به این فدراسیون نقطه نظر نداشته باشند و در تأمین منابع فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی نقش داشته باشند.

نگهداری ساختمان فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی به بهای حدود 50 میلیارد تومان، تامین حقوق کامندان این فدراسیون و هزینه های جاری و هزینه های مربوط به فیزو از جمله دغدغه های مالی این فدراسیون است. از همین رو احتیاج است بخش های دیگر آموزش عالی در تامین منابع این فدراسیون نقش داشته باشند.

یکی از برنامه های دیگری که در فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی باید پیگیری گردد بحث برگزاری المپیادهای ورزشی داخلی است که باید بیش از گذشته رونق پیدا کند. دانشجویان اعزامی به مسابقات جهانی و آسیایی باید از نفرات برتر این مسابقات باشند.

اکنون تیم های دانشجویی متشکل از دانشجویان ملی پوش است که شاید دانشگاه ها در تربیت آنها و ارتقای سطح فنی آن ها نقشی نداشته اند اما به علت اینکه که ملی پوش هستند عضو تیم های ورزش دانشگاهی می شوند! این موضوع محل بحث است؛ ملی پوشی که دانشجو نیز هست، طبق قانون حق حضور تیم دانشجویی را دارد اما این موضوع نباید انگیزه بین سایر دانشجویان از بین ببرد.

دانشجویانی که در سطح دانشجویی مسابقات می دهند و مسابقات سراسری المپیاد داخلی شرکت می نماید انتظار دارند در قله ورزش قهرمانی (یونیورسیاد) دیده بشوند. این انتظار درستی است که آنها دارند؛ این مشکل هم یکی از مواردی است که در فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی وجود دارد و باید بیش از گذشته به آن دقت کرد.

ورزش همگانی در ورزش دانشجویی مغفول مانده است

بیش از 4 میلیون دانشجو در سراسر کشور وجود دارد که این ظرفیت قابل توجهی برای ورزش دانشگاهی است. ورزش دانشگاهی می تواند در توسعه ورزش همگانی فعالیت کند. اما در این سال ها بیشتر به بعد قهرمانی و اعزام تیم به مسابقات جهانی توجه شده است.

در صورتی که می توان با برنامه ریزی و همکاری دیگر بخش های آموزش عالی که توانایی بالایی برخوردار هستند و جذب اسپانسر در مسابقات کشوری در بخش حرفه ای شرکت نمایند. هم چنین فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی در مورد توسعه ورزش همگانی می توانست نقش پررنگ تری با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی بخش های مختلف آموزش عالی بازی کند؛ اما متاسفانه این ظرفیت نیز مغفول مانده است.

جذب درآمد و درآمدزایی در فدراسیون دانشجویی

موضوع مربوط به جذب درآمد و درآمدزایی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی باید جزوه اولویت های این فدراسیون قرار بگیرد و کارگروه های تعیینی در این زمینه شکل بگیرد در جذب منابع یاری کند. که به صورت قانونی هم باعث بخش های مختلف آموزش هادی بودجه ای را برای یاری به فدراسیون و هزینه هایی که فدراسیون دارد مالی مربوط به نرم افزار و سخت افزار و نیروی انسانی احتیاج دارد که فشار بر روی یک بخش نظر من زیاد عادلانه نیست و بایستی نقش پررنگ تری هم سایر بخش ها آموزش عالی بازی بکنم فقط یک بخش نمیشه بیشتر توجه کنیم.

خبرنگاران: آیا فدراسیون اهداف اصلی خودش رسیده است؟

پورکیانی: پاسخ به این سوال احتیاجمند ارزیابی دقیق و همه جانبه است که احتیاجمند زمان بیشتری است.

خبرنگاران: عملکرد محمدرضا دهخدا رئیس سابق فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی را چگونه ارزیابی می کنید؟

پورکیانی: بهتر است پس از برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون در مورد عملکرد رئیس سابق را مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار داد.

4084/

منبع: خبرگزاری دانشگاه آزاد آنا
انتشار: 1 تیر 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: zarringraph.ir شناسه مطلب: 151

به "لزوم حمایت اقتصادی از فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی معادل 50 فدراسیون ورزشی است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "لزوم حمایت اقتصادی از فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی معادل 50 فدراسیون ورزشی است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید